BG ENBG
 
 
 

Характеристики на Лентовия т Фидера

СТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Direct Load Facility


Съоръжение за Директно Зараждане

Loaded Start-Up 


Стартиране на зареждането

Specially Manufactured Plates 


Специални Ролкови Ленти

Chains

 
Вериги и Валове

 

 

Head and Tail Shafts

Главни и Крайни Валове

Mainframe

Главна Рамка

Variable Speed Drives

 Задвижващи механизми

 

 

ОПЦИОННИ ДЕТАЙЛИ

 

In-Built Fines Retrieval

ФИНА ВРЪЩАЩА СИСТЕМА

 

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТНО ЗАРЕЖДАНЕ

Съоръжението за Директно Зареждане, включено във всички Фидери MMD, позволява динамично товарене на материал върху лентата на фидера, дори и докато той е в действие.

Когато материалът е зареден върху фидера, лентите смекчават неговото действие, абсорбирайки неопределените първоначални сили на въздействие чрез деформации в техните еластични граници. Помощно въздействащите релси, катерпилар вериги и валяци и предават равномерно останалите сили в напълно заварената едно модулна основна рамка, разсейвайки силата на въздействие в пределите на лентовия фидер. Това елиминиране на въздействащите сили намалява поддържащата стоманената конструкция, позволявайки на фидера да бъде монтиран лесно за работа в открити кариери, обработващи заводи и при подземни приложения.

Позицията на веригите Катерпилар и закрепените релси е такава, че да може да се постигне оптимална сила на конвейерната лента, като в същото време прави достъпни веригата и валовете за рутинна инспекция.

 

СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

Фидерът се ускорява от спряло положение докато напълно се зареди с материал, което изисква най-голям въртящ момент. Размерът, дължината и ъгълът на фидера, заедно с типа материал и желаната производителност, всички те оказват влияние върху количеството необходима въртяща сила, която да позволи стартиране на фидера докато се напълни с материал.

Използвайки както обширните си познания, така и опитът, добит след изработката на много видове фидери за различни апликации по света, а същи и доказана изчисления, MMD анализира всеки фидер и го приспособява към изискванията на конкретните приложения. Тази способност при стартиране на зареждането осигурява операции с гъвкави възможности за стартиране и спиране на фидера, когато е необходимо, без спиране на производството.

 

СПЕЦИАЛНИ РОЛЕТНИ ЛЕНТИ

Непрекъснато захранващата повърхност на лентовите фидери, илюстрирана в оранжево, е конструирана от серия къси ленти, индивидуално фиксирани към катерпилар веригата.

Тези ленти се произвеждат от специално конструираните от MMD валцови/ролетни сегменти. Производствената работа на тези валцови сегменти осигурява по-малки отклонения в измерването, увеличени носещи възможности и по-голяма устойчивост на въздействия, предизвикани от натоварване. Близко застъпените краища предотвратяват разсипването между лентите, дори и в най-откритите ленти около първото и крайното захващащо колело.

Оребреният дизайн на лентите оптимизира повърхността и спомага за позитивно захващане на материала, като в същото време осигурява лека и все пак здрава повърхност, върху която да се товари. Оребрената конструкция позволява на болтовете, захващащи сегментите на линията към брънките на веригата, да бъдат разположени в дълбоки ниши на оребрените ленти, защитавайки болтовете да не бъдат увредени от захранвания материал. Закрепената с волтове конструкция позволява малки сегменти от лентата да бъдат премахнати лесно, с цел да могат да се достигат и поддържат отделните компоненти на лентовия фидер.

Здравината на транспортната лента е постигната чрез нейната конструкция и производствена технология, както и чрез позиционирането на веригите и закрепящите релси. Това позициониране не само държи сегментите на лентата, но също и им дава гъвкавост да се деформират границите им на еластичната, осигурявайки омекотяване при товарене на материала. В резултат на способността на пластинковият транспортьор да се отклонява, голямото въздействие на товара, изсипван върху фидера, обикновено се предава върху здравата главна рамка през здраво монтираните предпазни релси. Това предотвратява уврежданията на валовете и веригите и удължава експлоатацията на тези части.

 

ВЕРИГИ И ВАЛОВЕ

 

Chains and Rollers

ВЕРИГИ

Лентовите Фидери на MMD се предлагат с два вида плетки на тежкотоварните вериги, които имат затворена, смазана и подсилена стоманена конструкция. Процесът на подсилване на всяка част от конструкцията е контролиран, за да се създаде максимална якост и устойчивост на сътресения, както и да поддържа еднакво износване по време на дългата експлоатация на частта.

Затворената верига предотвратява влизането на абразивни материали във вътрешните части на веригата, което може да предизвика преждевременно износване. Затварянето на веригата увеличава нейния живот до 20-30%. Затворената и смазана верига може също да намали триенето, да намали разходите за поддръжка и да увеличи ефективността. Главната верига има отделни верижни връзки, разположени на интервали, за лесно премахване и монтиране на малки сегменти.

 

   

Carry and Return Rollers

 

Return Roller

НОСЕЩИ И ВРЪЩАЩИ РОЛКИ

Горните носещи колела са от стандартния тип за трактори, разположени на интервали по дължината на фидера, за да подсигурят гладко движение на корпуса по време на работа. В зоната на зареждане, колелата са плътно разположени едно до друго, осигурявайки допълнителна сила и поддръжка, за да се погрижат за неопределеното действие на натоварването в тази част. Лагерите на носещите колела са конструирани за да поемат високото динамично въздействие от товара и са уплътнени за продължително смазване и устойчивост на износване.

Задният ход на фидера се осъществява от специално обработените топлинно, стоманени връщащи колела. Колелата за закрепени с болтове върху по-ниския напречен лост. Цялата конструкция от връщащи колела може просто да бъде изтеглена през дупка в мрежата напречни лостове, улеснявайки местенето и монтажа от страната на фидера.

 

 

 

ГЛАВНИ И КРАЙНИ ВАЛОВЕ

 

Plate Feeder Head Shaft

Apron Лентов Фидер на MMD за тежки приложения има задвижващ преден вал и краен задвижван вал, изработени от висок клас горещо валцована стомана. Всеки вал е прецизно изработен, така че да помести главините на колелата, лагерите, а върху главния вал се разполагат и поддържащите пръстени и задвижващия механизъм.

Поддържащите пръстени върху главния вал са разположени в една линия с предпазващите релси и подкрепят пластинковите транспортьори докато те преминават през главния вал.

Тъй като крайният вал няма отделно задвижване, то той е включен между лагерите на вала и поради това е по-къс и по-лек от главния вал.

Големи лагери се използват и от двата елемента - задвижващия механизъм и крайния вал. Те са конструирани винаги да бъдат обилно смазани и за това имат резервоар за масло в лагерния блок и затварящите капачки.

 

   

Sprocket and Hub

Sprocket and Hub

КОЛЕЛА И ГЛАВИНИ

Колелата на предния и крайния вал са закрепени с болтове върху сегментирана стомана, която е направена от устойчива на износване сплав. Всички зъбни сегменти на колелата, както главните, така и крайните колела, са взаимозаменяеми за лесна поддръжка и поръчка на резервни части. Всяко колело има нечетен брой зъбци, поради което контактът с всички зъбци се осъществява само след две завъртания на веригата. Това гарантира дълъг експлоатационен живот.

Зъбните сегменти на колелата са прикрепени към главините с високоякостни болтове за по-лесна подмяна. Главините на колелата са прецизно изработени от метална сплав, за да предават големите усилия на усукване, които възникват в момента настартиране при пълно зареждане, за да "издърпват" лентата.

 

 

 

 

ГЛАВНА РАМКА

 

 

Mainframe

 

В центъра на Фидера на MMD се намира изцяло фабрично заварената главна рамка, която използва валцуван, оребрен и усилен стоманен лост, създавайки здрава и лека конструкция, за да се намали поддържащата стоманена конструкция и да се осъществи лесен монтаж. Конструкцията е създадена като отворена структура за удобно, визуално инспектиране, дори и когато фидера работи.

Конструкцията започва с две главни греди, които се движат през цялата дължина на фидера. Те са свързани заедно с напречни греди и така създават главната рамка на фидера. Всяка греда представлява открит фланец за удобни и главни монтажни позиции за външна рамка, хопер. Изцяло заварената конструкция продължава с още лостове, движещи се по дължината на фидера. Защитните релси са монтирани върху тези греди, за да предават тежките въздействия от товара директно върху рамката.

В определени подземни условия и съществуващи заводи, където мястото е ограничено, главната рамка може да бъде произведена на отделни секции и да бъде сглобена на мястото, където ще се оперира, за да се осигури лесен монтаж.

 

 

ЗАДВИЖВАЩИ МЕХАНИЗМИ С ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ

 


A Hydraulic drive

An Electro-Mechanical Drive

Apron ...Фидери като цяло се снабдяват със задвижващо устройство с променлива скорост, тъй като често те са главния метод за осъществяване на контрол на продукцията във фабриката. Фидерите могат да бъдат снабдени с хидравлично задвижване с променлива скорост или електромеханично задвижване с променлива честота, в зависимост от приложението. И двата метода предлагат неограничен контрол чрез променлива скорост от 0 до максимум и дава възможност за дистанционен контрол по наистина лесен начин.

Приложенията, които изискват повече мощност, отколкото може да предложи един задвижващ механизъм, могат да бъдат монтирани с двойно задвижване, като се позиционира двигателен механизъм и на двата края на главния вал на фидера.

 

   

 

ФИНА ВРЪЩАЩА СИСТЕМА

Възможно е да се появят фини частици под Фидерите с Пластинков Транспортьор, в зависимост от материала. Фидерите на MMD могат да бъдат предложени с вградена фина връщаща система.

Фината „връщаща" система работи под ръководството на почистващите грейдери, като се заваряват към избрана транспортна линия, която събира финия материал от дъното на фидера и го транспортира до върха на фидера, където се поставя при останалия материал, премахвайки необходимостта от отделен транспортьор за фини частици.

Тъй като фината връщаща система се настройва с ширината и дължината на стандартен фидер, тя може да бъде обратно монтирана във фидера, ако е необходимо.

Там където няма вградена фина връщаща система, изхвърления от фидера материал се извозва от монтирани валяци разположени по дължина на вътрешната страна на всяка греда от главната рамка.

MMD and Arcon company logos