BG ENBG
 
 
 

Мергел

Marl

625 серия калибрираща машина, която обработва Мергел в САЩ

 

 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 1300 t/h
Размер на подавания материал:
0 - 400 mm
Размер на изходния материал:
0 - 140 mm

 

MMD and Arcon company logos