BG ENBG
 
 
 

Глина

Clay UK

500 серия калибрираща машина, която обработва Глина в
Обединеното кралство

 

 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 600 t/h
Размер на подавания материал:
0 - 250 mm
Размер на изходния материал:
0 - 100 mm

 

MMD and Arcon company logos