BG ENBG
 
 
 

Гипс

 

Gypsum USA
750 серия калибрираща машина, която обработва Гипс в САЩ
Gypsum
500 серия калибрираща машина, която обработва Гипс в Обединеното кралство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 1000 t/h

Размер на подавания материал:
R.O.M

Размер на изходния материал:
0 - 250 mm 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 200 t/h

Размер на подавания материал:
0 - 100 mm

Размер на изходния материал:
0 - 65 mm 

 

 

 

 

 

 

MMD and Arcon company logos