BG ENBG
 
 
 

Варовик (Корал)

Limestone (Coral)

500 серия калибрираща машина, която обработва Варовик (Корал)
в Дания

 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 450 t/h
Размер на подавания материал:
0 - 800 mm
Размер на изходния материал:
0 - 150 mm

 

MMD and Arcon company logos