BG ENBG
 
 
 

Варовик

 

Limestone China
500 серия калибрираща машина, която обработва Варовик в Китай
Limestone India
500 серия калибрираща машина, която обработва Варовик в Индия

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 250 t/h

Размер на подавания материал:
0 - 300 mm

Размер на изходния материал:
0 - 80 mm 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 700 t/h

Размер на подавания материал:
0 - 300 mm

Размер на изходния материал: 
0 - 150 mm 

 

 

 

 

 

 

MMD and Arcon company logos