BG ENBG
 
 
 

Класификация на Фидери

Настоящата гама тежкотоварни Фидери с Пластинкови Транспортьориe на MMD са класифицирани от D4 до D11, с налични различни ширини и дължини.

По-долу са характеристиките на фидерите на MMD, които идентифицират техния дизайн:

 

Вериги и Валове

Chains and Rollers

Отличаващо за фидерите са тежкотоварните вериги и валове, които са прикрепени към основната рамка. Тези вериги и валове варират като размер в зависимост от приложението и напрежението, което се оказва върху тях. Веригите и валовете се произвеждат от Caterpillar и конструирани като D4, D7, D9 или D11 фидери.

   

Ширина на Лента

 

Plate Width

Пластинковите транспортьори, които са фиксирани към веригите, са направени от специално навити сегменти. Те са произведени в различни ширини за да доставят максимален обем материал, който трябва да се обработи. Стандартните ширини, които са налични, са 1500, 2000, 3000 и 4000 мм.

   

Дължина на Фидера

Feeder Length

Дължината на фидера се измерва от линия на центъра на крайната ролка до линията на центъра на предната ролка. Това е разстоянието, което показва колко далече трябва да пътува материала, за да достигне желаната точка от зоната за зареждане.

   
   

Задвижващ Механизъм

Drive

 

Drive

Задвижващият механизъм, разположен на предната ролка, е устройство с променяща се скорост, защото често това е главния метод за контролиране на изходящата от инсталацията продукция. Има два налични типа на променлива скорост - електромеханична и хидравлична, в зависимост от източника на енергия.

   

Фина Връщаща Система

Fines Retrieval System

Фината връщаща система е допълнителна опция. Тя е разположена под фидера и предотвратява разпиляването на ситния материал под фидера.
 

 

 

 

MMD and Arcon company logos