BG ENBG
 
 
 

Цинкова руда

Zinc Ore

1300 серия калибрираща машина, която обработва Цинкова руда в Австралия

 

 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 2500 t/h
Размер на подавания материал:
0 - 2000 mm
Размер на изходния материал:
0 - 300 mm

 

MMD and Arcon company logos