BG ENBG
 
 
 

Медна руда

Copper Ore

1150 серия калибрираща машина, която обработва Медна руда в САЩ

 

 

Техническа спецификация

 
Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 600 t/h
Размер на подавания материал:
0 - 1200 mm
Размер на изходния материал:
0 - 300 mm

 

MMD and Arcon company logos