BG ENBG
 
 
 

Желязна руда

Iron Ore

750 серия калибрираща машина, която обработва Желязна руда в Австралия

  

 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 1200 t/h
Размер на подавания материал:
0 - 1200 mm
Размер на изходния материал:
0 - 250 mm
 

 

MMD and Arcon company logos