BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Калибриране / гамата Трошачки на MMD  

гамата Трошачки на MMD

500 Series Sizer

Трошачка с Двоен Вал Серия 500

 

625 Series Sizer

Трошачка с Двоен Вал Серия 625

 

750 Series Sizer

Трошачка с Двоен Вал Серия 750

         

1000 Series Sizer

Трошачка с Двоен Вал Серия 1000

 

1300 Series Sizer

Трошачка с Двоен Вал Серия 1300

 

1500 Series Sizer

Трошачка с Двоен Вал Серия 1500

         

Mobile

ПОДВИЖНИ И ПОЛУПОДВИЖНИ МАШИНИ

 

Трошачка с Двоен Вал Серия 500


500 Series Sizer

Тази трошачка е първата от гамата, създадена от MMD и е била използвана успешно в много индустрии по цял свят. Предлагаща изключителна производителност, Серията 500 може да се използва за основни , вторични и допълващи операции по трошене, в зависимост от конфигурацията на зъбците.

Машината може да се конструира с фиксирани цент ровки, с регулируеми центровки или като машина с един ротор и с набор конфигурации на зъбците, за да отговорят на конкретните приложения. В допълнение към високата производителност, са налични различни дължини за обработка на по-голям или по-малък тонаж, както и опция машината да е единично или двойно задвижвана, в зависимост от изискванията за тонаж и обработка на материала.

Типичната регулируема Трошачка серия 500 с двоен електрически мотор 75 kW, има приблизителна маса от 12 тона.

 

Трошачка с Двоен Вал Серия 625 


625 Series Sizer

Трошачката серия 625 е една от най-популярните машини, тъй като може да се конфигурира за извършване на основни или вторични операции в една система за среден тонаж, позволявайки да се използват едни и същи задвижващи механизми, както за основната, така и за вторичната единица.


Дължината на пускателният отвор може да бъде настроена още при проектирането, за да съответства на изискванията за тонаж и машината може да бъде конструирана с фиксирана или регулируема центровка. Налична е широка гама от конфигурации на зъбците за тази машина, за да покрие повече приложения.


Машината може да бъде единично или двойно задвижвана, използвайки един или два електрически мотора 260 kW, в зависимост от тонажа и обработвания материал.

Типичната вторична Трошачка с 5 зъба от серия 625 е с двуметров впускателен отвор и двоен задвижващ механизъм 260 kW и има приблизителна маса от 26 тона.

 

 Трошачка с Двоен Вал Серия 750


750 Series Sizer

Серията 750, разработена малко след серия 500, предлага гама голямотонажни машини, които са способни да трошат по-големи и по-твърди материали. Тези машини могат да бъдат използвани като основни и вторични машини, в зависимост от конфигурацията на зъбците.

Съществува широка гама конфигурации на зъбците, за да се покрият повечето приложения, но ако е необходимо, MMD винаги са готови да разработят други конфигурации за нови приложения.

Когато се използват като основни машини в системата за обработване, серия 750 често се комбинира със серия 625 като вторична машина, за да осигури по-добра редукция, което е невъзможно с една единствена машина. Както при всички останали оразмерители на MMD, размерът на впускателния отвор може да се регулира в съответствие с необходимия тонаж.

Типичната основна Трошачка с тризъбец е с един електрически мотор 400 kW и има приблизителна маса от 40 тона.

 

Трошачка с Двоен Вал Серия 1000

 

1000 Series Sizer

Трошачката серия 1000 е проектирана да осигури гама основни машини между 750 и серията за високи тонажи 1300. Допълнителното разстояние в центъра дава възможност на Трошачката серия 1000 да се справя с по-голям размер на входящия материал, значително увеличавайки капацитета при същата дължина на пускателния отвор, който може да варира.


Машината често се комбинира със серия 750 като вторична единица, когато е необходима мулти машинна система за постигане на изискванията за краен продукт. Машините могат да бъдат оборудвани с един или два задвижващи механизма с различна мощност, използващи широката гама от специално проектирани от MMD скоростни кутии.

Типичната машина с 3 броя зъбци с по 5 пръстена с един електрически мотор 400 kW и има приблизителна маса от 60 тона.

 

Трошачка с Двоен Вал Серия 1300

 

1300 Series Sizer

Трошачката серия 1300 първоначално е проектирана за високотонажни приложения, което е ключов елемент към преминаване към краткотрайни товаро-насипни операции, които захранват транспортната система. Тъй като свръхнатоварването по принцип е променливо, Трошачката серия 1300, както и цялата гама Трошачки на MMD, може да работи с широк набор от материали, от влажна и лепкава глина до твърди абразивни гранити. Тези характеристики правят Трошачките идеални за приложения при свръхнатоварване.

Тези машини също се използват при много други видове приложения по цял свят. Серията 1300 обикновено работи с двоен двигателен механизъм с различни мощности, в зависимост от приложението.

Типичната машина с тризъбец е с двоен двигателен механизъм 400 kW има приблизителна маса 95 тона.

 

Трошачка с Двоен Вал Серия 1500

 

1500 Series Sizer

ПОДВИЖНИ И ПОЛУПОДВИЖНИ МАШИНИ


Операторите търсят все по-гъвкави системи за добиване, което означава, че оборудването за преработка трябва да бъде по-приспособимо, за да се пригоди към съществуващите нови методи на добив. По време на своето съществуване MMD е разработила много машини с конкретен дизайн, които да се съответстват на изискванията на всеки метод на добиване и материал.

 

Основа на колела

 

Trailer mountedTrailer mounted

Колелата в действителност са подходящи само за малки трошачки, заради ограниченото допустимо натоварване на този дизайн и заради многото ограничения за движение по магистралите, които са наложени в световен мащаб. Този тип машина обикновено се захранва от дизелов двигател и от хидравлична система, която захранва разтоварващия транспортьор и фидера, ако са снабдени такива.


Транспортируема основа

 

Transportable unit

Всяка трошачка може да бъде монтирана върху този тип основа; главната разлика е, че модулите са проектирани да се местят върху отделни транспортьори. Тези основи обикновено се захранват по същия начин като статичните инсталации и са проектирани да съответстват на предпочитания от оператора метод за транспорт.

 

Монтирани вериги

 

Fully Mobile Track Mounted  Track mounted

Това е може би най-универсалният метод за придвижване за цялата гама трошачки и е най-приложим за шиорк набор от методи за добив. Тези елементи могат да бъдат задвижване от електричество , дизел или комбинация от двете. Ако трошачката, фидера и разтоварващия транспортьор са електрозадвижвани и веригите се задвижват от дизелов двигател, главният захранващ кабел може да бъде изключен по време на преместване на машината.

MMD and Arcon company logos