BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Калибриране / Въглища / Лигнитни въглища  

Лигнитни въглища

Lignite Spain
500 серия калибрираща машина, която обработва лигнитни въглища в Испания
625 серия калибрираща машина, която обработва лигнитни въглища в Чешката Република

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 10 t/h

Размер на подавания материал:
0 - 180 mm

Размер на изходния материал:
0 - 30 mm 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 2500 t/h

Размер на подавания материал:
0 - 300 mm

Размер на изходния материал:
0 - 40 mm