BG ENBG
 
 
 

Въглища

 

Coal USA
750 серия калибрираща машина, която обработва Въглища в САЩ
Coal Columbia
1000 серия калибрираща машина, която обработва Въглища в Колумбия
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 5000 t/h

Размер на подавания материал:
R.O.M

Размер на изходния материал:
0 - 200 mm
 

Техническа спецификация

Количество материал, което се пропуска през системата:
0 - 1600 t/h

Размер на подавания материал:
0 - 300 mm

Размер на изходния материал:
0 - 50 mm 

 

 

 

 

 

 

MMD and Arcon company logos