BG ENBG
 
 
 

Въглища

MMD има над 30-годишен опит в конструирането и производството на оборудване за обработване на материали във въгледобивната индустрия. През тези години MMD достави над 750 калибриращи машини на различни места по целия свят. Обичайните материали, които се калибрират в тази въгледобивна индустрия включват антрацит, въглища, лигнитни въглища и планински материали. По-долу са дадени няколко примера за приложения във въгледобивната индустрия.

Кликнете върху изображенията, за да видите допълнителна информация за приложението