BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Калибриране  

Калибриране

     MMD Sizer

 

През 1978 г. компанията MMD създаде оригиналната компактна Двувалова Трошачка за Минерали. Трошачката днес е прогресирала от машина серия 500 до машина серия 1500, чийто капацитет е повече от 12 000 тона на час.

 

  Изтеглете брошура характеризираща гамата оборудване на MMD и последни приложения (5.12 MB) Get Adobe Reader

 

ПРИНЦИПИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ОРАЗМЕРЯВАНЕ

 

Основната концепция на Трошачката е следната: два ротора с големи зъбци върху валове с малък диаметър, движени с ниска скорост от система за управление с директно контролиране на въртящото усилие. Този дизайн създава трите главни принципа, които си взаимодействат, когато се троши материала чрез използване на Технологията на Трошенето. Трите уникални принципа са:

  1. Трошене в три етапа
  2. Ефект на въртящото се сито
  3. Моделът на въртящите зъбци

 

1. ТРОШЕНЕТО В ТРИ ЕТАПА

 

 

1.1 Първи Етап на Трошене

First Stage of Breaking

Първият етап на трошене се осъществява, когато големите зъбци на ротора захващат материала когато той пада върху вала. Тези зъбци подлагат материала на натоварване в множество точки, което предизвиква усилие в него. Това помага да се използва всяка естествена слабост в материала.

   

1.2 Втори Етап на Трошене

Second Stage of Breaking

Вторият етап се осъществява близо до централната линия на ротора, където натоварването в три точки предизвиква разтегливо напрежение в скалата. Натоварването в три точки се създава между горната лицева част на зъбците на ротора и горната част на двата противодействащи зъба на другия ротор. Тъй като якостта на опън на повечето материали е приблизително 10% от якостта на натиск, това намалява количеството на консумираната енергия на този етап.

   

1.3 Трети Етап на Трошене

Third Stage of Breaking

Разположението на трошачката под централната линия на ротора, позволява огромните буци, пренасяни от въртящите се зъбци през ротора, да бъдат натрошени. И отново, по този начин се използва по-малката якост на опън на материала. Трошачката, която оформя гребен, през който трябва да минат зъбците на ротора, може да бъдат нагласени горе или долу, за промяна на размера на продукта.

   
 

 2. ЕФЕКТЪТ НА ВЪРТЯЩОТО СЕ СИТО

Rotating Screen Effect  

Сплетеният, назъбен дизайн на ротора позволява свободно движещия се материал, с по-малък от зададения размер, да преминава през непрекъснато променящите се отвори, образувани от относително бавно движещия се вал. По-ситният материал, който постъпва в Трошачката или е произведен по време на първия и втория етап на трошене, преминава през ротора с помощта на гравитацията и непрекъснатото разбъркване, предизвикано от въртящите се валове. Ако машината се захранва от единия край, тази особеност дава допълнителни ползи от факта, че по-ситния материал постъпва пръв на линията, следван от по-едрия. Това формира запечатващ слой над прахта, което дава допълнителна полза от транспортната система при опазването на околната среда.

   

3. МОДЕЛЪТ НА ВЪРТЯЩИТЕ ЗЪБЦИ

Deep Scroll Tooth PatternНазъбеният вал с дълбок профил транспортира по-едрия материал до края на машината и помага да се разпръсне захранвания материал по цялата дължина на роторите. Тази опция може да се използва за отхвърляне на прекалено големи парчета материал от машината.

 

 

 

Очевидно съществуват други фактори, които допринасят за трошене и преминаване на материала през Трошачката, който все още трябва да бъде определен като количество. По-голяма част от развойната дейност в тази област е извършена, чрез внимателна селекция на възможностите за разширяване гамата на материалите, които могат да се обработват от Трошачките на MMD. Тази програма за развитие, базирана на истински приложения, е довела до бърз напредък на технологията на трошене и до производството на много вариации на вече доказания дизайн, които могат да бъдат използвани в бъдещи приложения. Този практически подход е допълнен със спонсорирано университетско обучение и приложението на последните технологии в дизайна, както и анализ на силите, на които оборудването трябва да противодейства.  Вижте гамата Трошачки на MMD